Specialismen

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Van de Sanden & Peters Advocaten is gespecialiseerd in het adviseren en zo nodig procederen op het gebied van bestuursrechtelijke geschillen. Dit kunnen zowel algemene bestuursrechtelijke kwesties zijn, dan wel meer specifiek op het gebied van handhaving, of op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu of afvalverwerking. Hierbij kunt u zowel denken aan bestemmingsplannen, het aanvragen van een omgevingsvergunning of een last onder dwangsom of -bestuursdwang. Het kan daarbij zowel om grote- als om kleinere projecten gaan.