Vervang noodverordeningen veiligheidsregio's door landelijke spoedwet.

Aan de noodverordeningen die de 25 veiligheidsregio's sinds enkele weken hebben afgekondigd kleven de nodige rechtsstatelijke gebreken. Er is onvoldoende democratische controle/legitimatie en er worden daarin niet uit te leggen regionale verschillen gemaakt. Zeker nu fundamentele grondrechten zeer waarschijnlijk voor langere tijd worden beperkt (onderwijs, bewegings- en godsdienstvrijheid) dienen regering en parlement een coronaspoedwet vast te stellen. Democratische controle behoort immers ook in crises plaats te vinden. Het besturen per veiligheidsregionaal decreet is strijdig met onze rechtsstaat en daarom ongewenst.

Laatste In het nieuws