Versoepeling maatregelen is onvoldoende. Overheden en rechtbanken beschadigen bedrijven en hun werknemers.

Vanavond heeft de minister-president bekend gemaakt dat bepaalde maatregelen heel licht zullen worden versoepeld. Hiermee zijn de problemen van de meeste ondernemers helaas nog lang niet opgelost. De versoepeling brengt de economie niet snel genoeg op gang en herstelt hierdoor al helemaal niet. De verwachting is dat veel ondernemers in nog grotere problemen komen en dat de werkloosheid enorm zal gaan oplopen.

Bedrijven komen vaak met goede en creatieve oplossingen voor het voortbestaan van hun business. Het is opvallend dat veel overheidsinstanties vooral bezig zijn met het uitvoeren en handhaven van noodverorderingen. Er wordt nadrukkelijk gedreigd met het strafrechtelijk sanctioneren van misbruik.   Hun normale werkzaamheden liggen daardoor vrijwel stil. 

Bedrijven hebben steeds meer last van besluiten die niet of vertraagd worden genomen door rechtbanken en gemeenten. Hierdoor wordt het voortbestaan van bedrijven en hun werkgelegenheid onbedoeld op het spel gezet. Bedrijven mogen bepaalde projecten nu eenmaal niet uitvoeren zonder toestemming van de overheid.  Denk daarbij aan het verlenen van vergunningen voor bouwplannen, het maken van bestemmingsplannen of het houden van hoorzittingen. 

Wat moeten gemeenten en rechtbanken NU doen om in het belang van het bedrijfsleven te handelen

·      Verantwoordelijkheid nemen door vaart te gaan maken met besluiten en uitspraken.

·      Niet alleen handelen in het belang van de volksgezondheid, maar ook in het belang van het bedrijfsleven en werkgelegenheid.

·      Gebruik maken van de huidige technische middelen en zo nodig extra capaciteit inhuren

·      Daadkracht en flexibiliteit tonen, dit is meer dan ooit vereist.

Coronacrisis en bestaande wetgeving mogen geen reden, laat staan excuus zijn, om op de handen te gaan zitten.

Laatste In het nieuws