Goed of niet goed?: Justitie laat fraudeonderzoek vaker over aan het betreffende bedrijf.

Het antwoord op de vraag of het wel of geen goede ontwikkeling is, is afhankelijk van hoe je hier naar kijkt. Een mijns inziens sterk en doorslaggevend positief punt van eigen-onderzoek is dat het niet gepaard gaat met onaangekondigde doorzoekingen of aanhoudingen én geen of minder reputatieschade oplevert. Dit terwijl Justitie natuurlijk in de gaten houdt of het onderzoek grondig genoeg is en of het bedrijf voldoende medewerking verleent.

Wat je er ondermeer op tegen kunt hebben is dat eigen onderzoek niet onder de waarborgen van het Wetboek van Strafvordering valt. Het gegeven dat het ‘verdachte’ bedrijf echter zelf opdracht geeft tot het onderzoek, daaraan meewerkt en oplettend is, stelt mij voor nu voldoende gerust.

Al met al kán dit dus een mooie ontwikkeling zijn. Op naar een overzicht/lijst, naar Amerikaans voorbeeld, waaruit blijkt welk voordeel dit meewerken voor het bedrijf heeft!

Laatste In het nieuws