Naming en shaming: altijd een slecht idee!

Zo schreef ik samen met Cees van de Sanden, d.d. 3 augustus 2015, een artikel in het NRC genaamd: Naming & shaming past de bestuursorganen niet. Dat artikel gaat over de in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), met ingang van 1 juli 2015, geïntroduceerde mogelijkheid om de op grond van deze wet genomen boetebesluiten vrijwel meteen openbaar te maken. De wijziging van de Wav, die naming en shaming introduceerde, is destijds unaniem door het parlement aangenomen.

Helaas wordt het in een nieuw fiscaal wetsvoorstel, zoals uit onderstaand artikel blijkt, wederom geïntroduceerd.

Klaarblijkelijk ziet de politiek naming en shaming wel zitten. Het is mij echter onduidelijk waarom en welk probleem of in welke behoefte dit leed-toevoegend element, volgens de politiek, zou oplossen of zou voorzien. Wie het weet mag het zeggen!

Laatste In het nieuws