‘KPMG is een oor aangenaaid. Ik ben diep, heel diep teleurgesteld in de Belastingdienst, de Fiod en het Openbaar Ministerie. Ik ben ook nijdig omdat het allemaal zo lang heeft moeten duren. Ik heb al vijf jaar mijn beroep niet kunnen uitoefenen.’

Klare en duidelijke taal van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen. Helaas staat hij niet alleen in zijn constatering dat dergelijke zaken enorm lang duren en heftige consequenties hebben voor de verdachte als (privé)persoon.

Laatste Blog